Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

 

Predstojnik:
prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.
Email: tadej.battelino@mf.uni-lj.si

Telefon: (01) 522 92 70

 

Lepo pozdravljeni na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove!

 

Gl. med. sestra:
Ivana Zupančič, dipl. m. s.
Email: ivica.zupancic@kclj.si
Telefon: (01) 522 83 62

 

Naslov:
Bohoričeva ul. 20, Ljubljana
(01) 522 92 70